skręt jądra

Skręt jądra – o tym musisz wiedzieć!

Bóle jąder zdarzają się dość często, szczególnie w okresie dojrzewania. Większość z nich ma mierne nasilenie i nie skłania nas do poszukiwania pomocy u lekarza. Każdy ból jądra powinien być w miarę możliwości zdiagnozowany przez lekarza. Nie należy leczyć bólów jądra samemu wyłącznie poprzez przyjmowanie leków przeciwbólowych na własną rękę. Nieco odrębną kategorię bólów jąder stanowią te, które wynikają z naglących stanów w urologii. Są to zazwyczaj stosunkowo ciężkie choroby, które wymagają pilnej interwencji lekarza. Jako przykład można wymienić właśnie skręt jądra.

Silny ból jądra, jego obrzęk oraz zaczerwienienie definiuje się jako zespół ostrej moszny. Przyczyn zespołu ostrej moszny może być wiele. Najczęściej wymienia się skręt jądra, skręt przyczepków jądra oraz zapalenie najądrza. Niezależnie od tego, co jest przyczyną tego stanu, wymagana jest pilna konsultacja urologiczna. Ważne jest także przeprowadzenie odpowiednich badań oraz wprowadzenie adekwatnego leczenia. Silnego bólu jądra nie należy pod żadnym pozorem lekceważyć, ponieważ grozić to może nawet utratą dotychczas zdrowego jądra. Co należy wiedzieć o zespole ostrej moszny? Czym jest skręt jądra? W poniższym artykule postaramy się przybliżyć tematykę skrętu jądra.

Kto choruje na skręt jądra?

Skręt jądra może zdarzyć się niemalże każdemu mężczyźnie niezależnie od wieku. Niemniej jednak problem ten dotyczy najczęściej chłopców w wieku szkolnym bądź nastolatków w okresie dojrzewania. Wynika to prawdopodobnie z faktu zmian zachodzących w rozwijającym się organizmie. Ból pojawia się nierzadko w godzinach nocnych lub porannych i towarzyszy mu bolesność brzucha. Wystąpić może również podczas uprawiania sportu. Nocne godziny pojawienia się dolegliwości sprawiają, że problem jest często „przesypiany”. Chorzy nie chcąc niepokoić rodziców decydują się poczekać z problemem do rana, zażywając dodatkowo leki przeciwbólowe. Bólowi jąder towarzyszy też nierzadko poczucie wstydu, co sprawia, że chorzy nie chcą informować nikogo o swoim problemie. Niestety, tym samym bardzo często zdarza się, że rodzice zgłaszają się z dzieckiem dopiero po upływie kilku godzin od pojawienia się dolegliwości. Znacząco pogarsza to rokowanie dla zmienionego chorobowo jądra. 

skręt jądra

Jak jądro może się skręcić?

Jądra pozostające w mosznie są tak naprawdę zawieszone na powrózku nasiennym. W jego skład wchodzą liczne i ważne struktury takie jak nasieniowód, tętnica nasieniowodu, żyły oraz nerwy. Powrózek nasienny jest więc swego rodzaju dwudziestocentymetrowym kablem. Kabel ten może jednak ulec skręceniu wokół własnej osi. Powoduje to uciśnięcie struktur w nim zawartych, takich jak wspomniane tętnice. Uciśnięcie to prowadzi z kolei do ostrego niedokrwienia jądra. Niedokrwienie to jest przyczyną silnego, rozdzierającego bólu, a w ostateczności martwicy. Martwicze jądro należy niestety usunąć. Dlatego też tak ważna jest szybka interwencja chirurgiczna, najkorzystniej w przeciągu do 4 godzin od wystąpienia bólu.

Jakie są objawy skrętu jądra?

Głównym objawem skrętu jądra jest silny, nieustępujący ból. Zdarza się jednak, że chory może wytrzymać z danym bólem nawet przez kilka godzin. Skrętowi jądra towarzyszą często nudności oraz wymioty. Brzuch chorego staje się deskowaty, co skłania lekarza do poszukiwania patologii rozwijających się w obrębie brzucha. Warto zauważyć, że chore jądro ustawia się nierzadko poprzecznie do jądra zdrowego. Jądro to jest bardzo tkliwe, a każdy dotyk wiąże się z bardzo silnym bólem. Pamiętaj, że choć skręt jądra zaczyna się zazwyczaj nagle, to znane są przypadki w których ból rozwija się stopniowo. Tym samym nie należy pod żadnym pozorem lekceważyć żadnego bólu jądra.

skręt jądra

Jak lekarz stawia rozpoznanie skrętu jądra?

Skręt jądra to stan, który wymaga pilnej pomocy lekarskiej. Lekarz stawia rozpoznanie na podstawie wywiadu oraz badania fizykalnego. Pamiętaj też, aby w miarę możliwości poinformować lekarza o przyjętych przez Ciebie/Twoje dziecko lekach przeciwbólowych. Ważne jest też poinformowanie lekarza, kiedy zaczęły się problemy z bolesnością jąder. Nieodzowne w postawieniu trafnej diagnozy jest także przeprowadzenie badania USG z Dopplerem. Pozwala ono na prawidłową ocenę przepływu krwi w powrózku nasiennym. Badanie to pozwala także na ocenę warunków anatomicznych panujących zarówno w samym powrózku nasiennym, jak i jądrze. 

Ważny jest czas

Leczenie skrętu jądra pozostaje przede wszystkim operacyjne. Choć lekarze podejmują często próby ręcznego „odkręcenia” jądra, to podstawową metodą leczenia skrętu jądra pozostaje metoda operacyjna. Zabieg operacyjny jest konieczny i pozwala w większości wypadków na zachowanie funkcjonującego jądra. Zabieg ten ważny jest również ze wskazań życiowych, ponieważ martwiczo zmienione jądro może nawet zagrażać życiu. Pamiętaj też, że nie każdy ból jądra oznacza, że doszło do jego skrętu. Większość przyczyn bólu jądra, które podejmiemy w nadchodzących artykułach, pozostaje łagodna oraz niegroźną dla zdrowia i życia. Nie oznacza to jednak, że można je bagatelizować. Pamiętaj, że rozwijający się rak jądra zazwyczaj nie boli.