Badania profilaktyczne układu moczowo-płciowego

Home » Usługi medyczne » Badania profilaktyczne układu moczowo-płciowego

Okolice moczowo-płciowe należą do szczególnie wrażliwych partii ciała, dlatego ich schorzenia oraz towarzyszący im ból, mogą być bardzo uciążliwe. Niektóre z chorób układu moczowego można zdiagnozować jeszcze przed wystąpieniem u pacjenta objawów. Co więcej, wczesne rozpoznanie ułatwi oraz przyspieszy proces leczenia i zmniejszy ryzyko powikłań. Te fakty przemawiają za znaczeniem badań profilaktycznych układu moczowo-płciowego w kontekście zapobiegania rozwojowi chorób już na początkowym ich etapie.

Pacjenci powinni zgłaszać się na badania profilaktyczne układu moczowo-płciowego przynajmniej raz w roku. Chyba że lekarz zleci częstsze wizyty kontrolne. Na przykład w wyniku obciążenia chorobami urologicznymi w rodzinie lub przebytego już w przeszłości leczenia urologicznego.

Jak przebiega wizyta?

Podczas profilaktycznej wizyty, urolog analizuje wyniki badań moczu oraz krwi pacjenta. W następnym etapie wizyty lekarz palpacyjnie bada podbrzusze oraz okolice narządów płciowych. Może być konieczne wykonanie badania USG układu moczowego.

Jeśli nie toczy się aktualnie proces zapalny, takie badanie jest bezbolesne. Natomiast pozwala wykryć zmiany nowotworowe na wczesnym etapie lub kamienie nerkowe niedające objawów.

Ważne badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne mogą być wykonywane w każdym wieku, niezależnie od płci. Mogą występować jednak wskazania szczególne, na przykład u mężczyzn po 45 roku życia niezbędne jest wykonywanie badań w kierunku rozwoju raka prostaty.

Do tych badań należą:

  • badanie urologiczne per rectum (każdego roku)
  • ocena markerów nowotworowych prostaty: tPSA i fPSA

Problemy urologiczne wciąż stanowią temat tabu w naszym społeczeństwie. Kwestie związane z wydalaniem bądź nietrzymaniem moczu należą do wstydliwych tematów. Jednakże zaniedbanie tych kwestii może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Właśnie dlatego należy szczególnie pamiętać o okresowym zgłaszaniu się na badania profilaktyczne układu moczowo-płciowego.

Zaniechanie regularnych wizyt u urologa może prowadzić do tego, że nie zauważymy postępującego stanu chorobowego, np. rozwijającego się nowotworu. O ile rak prostaty rozwija się zwykle stosunkowo powoli, o tyle postęp raka jądra jest bardzo szybki. Rokowania na wyleczenie raka jądra są lepsze, jeśli choroba zostanie rozpoznana na wczesnym etapie, dlatego lekarze przypominają mężczyznom o konieczności regularnego samobadania jąder.

Poddawanie się regularnym badaniom profilaktycznym układu moczowo-płciowego jest tym bardziej istotne. Zwłaszcza jeśli w Twojej rodzinie występowały już problemy natury urologicznej. Jeśli w męskiej części rodziny występowały udokumentowane przypadki raka prostaty poza należy ocenić poziom PSA we krwi i udać się do urologa.

Zapraszam do poradni urologicznej

Gabinet urologiczny to miejsce, w którym każdy pacjent lub pacjentka powinni czuć się bezpiecznie i komfortowo. Niezależnie od tego, jaki jest Twój bieżący problem lub o co chcesz dopytać, jestem tutaj dlatego, aby pomóc.

Możesz umówić się już dzisiaj na wizytę lub zamówić tele-poradę, w zależności od tego jak pilna jest Twoja sprawa i czy można ją rozwiązać zdalnie.

Kliknij poniżej i wybierz rodzaj usługi medycznej.