Ocena czynnościowa dolnych dróg moczowych – uroflowmetria

Home » Usługi medyczne » Ocena czynnościowa dolnych dróg moczowych – uroflowmetria

Do oceny zaburzeń czynnościowych związanych z gromadzeniem moczu w pęcherzu moczowym oraz fazą jego wydalania stosuje się badanie nazywane uroflowmetrią. Jest to bezbolesna i mało inwazyjna technika stosowana w diagnostyce schorzeń dolnych dróg moczowych. Stanowi jeden z elementów badania urodynamicznego, którego ocenie podlegają nieprawidłowości w opróżnianiu pęcherza moczowego.

W trakcie badania oceniamy:

 • objętość wydalanego moczu
 • objętość zalegającego moczu
 • szybkość przepływu moczu

Wskazaniem do oceny czynnościowej dolnych dróg moczowych są:

 • trudności z opróżnieniem pęcherza
 • uczucie zalegania moczu
 • nasilone parcie na mocz
 • osłabiony strumień moczu
 • częstomocz dzienny i nocny
 • nawracające infekcje układu moczowego
 • uchyłki pęcherza moczowego

Co więcej, uroflowmetria pozwala na ocenę koordynacji mięśni układu moczowego – wypieracza pęcherza i zwieracza cewki moczowej.

Przeciwwskazaniem do przeprowadzanie uroflowmetrii jest krwawienie miesiączkowe oraz aktywna infekcja układu moczowego. Jeśli wdrożona była antybiotykoterapia – badanie należy przeprowadzić co najmniej dwa tygodnie od jej zakończenia.

USG układu moczowego- jaki daje obraz

Pacjent jest proszony o przybycie na badanie z pełnym pęcherzem. W przebiegu badania pacjent oddaje mocz do specjalnego aparatu (uroflowmetru), a ten mierzy objętość oddanego moczu w jednostce czasu (ml/s). Ostatecznym wynikiem badania jest uzyskana krzywa mikcyjna. Do prawidłowego przeprowadzenia tej procedury niezbędne jest oddanie co najmniej 150 ml moczu, a objętość wydalona również zostanie zmierzona przez uroflowmetr.

Dane odczytywane z krzywej mikcyjnej to:

 • Qmax, czyli maksymalne tempo przepływu moczu
 • Qave, czyli średnie tempo przepływu moczu

Ocenie wyników badania podlega także kształt krzywej mikcyjnej.

Uroflowmetrię można poszerzyć o wykonanie badania USG po opróżnieniu pęcherza. Podczas tej procedury oceniamy objętość zalegającego moczu w pęcherzu za pomocą sondy ultrasonograficznej.

Uroflowmetria nie wymaga specjalnego przygotowania, poza zgłoszeniem się na badanie z wypełnionym pęcherzem.

W naszym Centrum Medycznym Vivomed dysponujemy specjalistycznym sprzętem do oceny czynności dolnych dróg moczowych – Uroflowmetr MMS Flowmaster. Jest to bezprzewodowe urządzenie, które łączy się z komputerem i bezpośrednio przesyła uzyskane wyniki. Umożliwia to przeprowadzenie badania w komfortowych dla pacjenta warunkach, gdyż podczas przebiegu może on przebywać w osobnym pomieszczeniu np. toalecie.

Zapewnienie intymnych warunków jest bardzo istotne dla przebiegu tego badania i dla samopoczucia pacjenta. Aby uzyskać wiarygodny wynik, niezbędne jest przyjęcie wygodnej i niewymuszonej pozycji, aby jak najlepiej odwzorować warunki naturalnej mikcji.

Uroflowmetria jest bezbolesną oraz nieinwazyjną techniką umożliwiającą ocenę sprawności dolnych dróg moczowych oraz diagnostykę ich schorzeń. Wczesne zdiagnozowanie problemu pozwoli na wdrożenie odpowiedniego leczenia i poprawę komfortu pacjenta.

Zapraszam do poradni urologicznej

Gabinet urologiczny to miejsce, w którym każdy pacjent lub pacjentka powinni czuć się bezpiecznie i komfortowo. Niezależnie od tego, jaki jest Twój bieżący problem lub o co chcesz dopytać, jestem tutaj dlatego, aby pomóc.

Możesz umówić się już dzisiaj na wizytę lub zamówić tele-poradę, w zależności od tego jak pilna jest Twoja sprawa i czy można ją rozwiązać zdalnie.

Kliknij poniżej i wybierz rodzaj usługi medycznej.