Dr n. med. Magdalena Włoch-Targońska

Wykształcenie i edukacja

 • Studia na Wydziale Lekarskim, Uniwersytet Pavla Josefa Šafarika w Koszycach oraz Wydziele Lekarskim, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych, 2012-04
 • Specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych, 2013
 • Szkolenie specjalizacjyjne z reumatologii, lata 2014 – 2018
 • Rozpoczęcie specjalizacji z gastrologii, 2019-04

Staże i kursy zawodowe

 • Podstawy USG narządów jamy brzusznej, sutka, tarczycy, narządów miednicy mniejszej – ultrasonografia w gabinecie lekarza rodzinnego, 2006
 • Ukończenie kursu EKG (kurs podstawowy, Medycyna Praktyczna), 2003
 • Podstawy usg narządów jamy brzusznej, sutka, tarczycy, narządów miednicy mniejszej – ultrasonografia w gabinecie lekarza rodzinnego, 2008
 • Szczepienia ochronne krok po kroku, 2009
 • Praktyczna realizacja szczepień u dzieci i młodzieży, 2009
 • Szczepienia w praktyce lekarskiej – od sytuacji klinicznej do optymalnej decyzji, 2010
 • Kurs podstawowy układu mięśniowo-szkieletowego PTR, 2017
 • Kurs poziomu średniozaawansowanego układu mięśniowo-szkieletowego PTR, 2018
 • Kurs podstawowy Kapilaroskopii PTR, 2016
 • Kurs USG narządu ruchu z elementami reumatologii, 2016
 • Warsztaty na temat zastosowania ultrasonografii w diagnostyce zapaleń dużych tętnic (olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, choroba Takayasu) oraz polimialgii reumatycznej, 2017
 • Zastosowanie ultrasonografii do diagnostyki różnicowej zapaleń tętnic i miażdżycy, 2016
 • Kurs podstawowy w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej, 2016
 • Kurs w zakresie podstaw balneologii i medycyny fizykalnej, 2016
 • Praktyczny Kurs Leczenia Żywieniowego, Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, dojelitowego i metabolizm, 2018
 • Akademia ultrasonografii w nieswoistych chorobach zapalnych jelit. (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie), 2019
 • Kurs: Diagnostyka usg narządów jamy brzusznej. Kurs praktyczny. (Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii), 2020
 • Kurs: Iniekcje dostawowe pod kontrolą USG – kończyna górna, 2020

Działalność dodatkowa

 • Przewodnicząca Sekcji Młodych Reumatologów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
 • Związek Medyków Miasta Koszyce (członek)
 • Studenckie Towarzystwa Naukowe: Gastroenterologia (Centralny Szpital Kliniczny, Katowice), Reumatologia (Górnośląskie Centrum Medyczne, Katowice, Radiologia (Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki, Katowice)

Wygłoszenie prac

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Akademii Medycznych, Katowice. Opiekun koła i pracy: dr n. med. Ewa Kluczewska. Nycz Małgorzata, Włoch Magdalena. Przydatność badania metodą MR dla oceny patologii kręgosłupa a zwłaszcza przebudowy szpiku kostnego. 2003
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Akademii Medycznych, Katowice. Opiekun koła: dr n. med. Hubert Bołdys, opiekun pracy: dr n. med. Agnieszka Budzyńska Włoch Magdalena. Prospektywna analiza związku parametrów biochemicznych z rozwojem ostrego zapalenia trzustki po endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej. 2003
 • 1-st Central European Rheumtology Young Researchers’ Forum Patients with retroperitoneal fibrosis – evaluation of clinical course depending on disease extension and treatment, 2016
 • 2-nd Central European Rheumtology Young Researchers’ Forum Systemic sclerosis and rheumatoid arthritis overlap syndrome: a report of two cases, 2018
  CECR Central European Congress of Rheumatology 6-8 December 2018, Zagrzeb Hemophagocytic lymphohistiocytosis

Sesje plakatowe

 • VI Krajowe Spotkania Reumatologiczne, Wrocław, 2016
  1) Ocena przebiegu klinicznego pacjentów chorych na włóknienie zaotrzewnowe w zależności od rozległości zmian i zastosowanego leczenia
  2) Limfohistiocytoza hemofagocytarna
  3) Przebieg kliniczny twardziny układowej na podstawie analizy chorych
  hospitalizowanych w Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Organizacja warsztatów USG stawów: łokciowego, nadgarstkowego, ręki – 19.09.2018r.
Organizacja ogólnopolskiego kursu: „Akademia układu ruchu. Praktyka czyni mistrza. Iniekcje dostawowe w kończynie górnej i dolnej – przygotowanie i technika zabiegów – 2019r.

Towarzystwa naukowe

 • Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne
 • Towarzystwo Internistów Polskich
 • Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne

Certyfikaty

Języki obce

 • Angielski i słowacki
 • Czeski, rosyjski, niemiecki w stopniu podstawnym

Inne informacje

Doktor nauk medycznych Magdalena Włoch-Targońska stale poszerza swoje kompetencje zawodowe. Uczestniczy w kursach, sympozjach i konferencjach specjalistycznych. Oprócz własnej praktyki w Klinice Targońscy, pracuje także w Klinicznym Oddziale Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. Przez pacjentów jest doceniana jako skuteczny lekarz, ale również jako osoba o miłym i życzliwym usposobieniu.